Crematie Den Haag

Een crematie in Den Haag kost helaas vaak onnodig veel geld. Bij Basic Uitvaartzorg betaalt u geen onnodig hoge rekening voor een eervolle crematie van uw naaste. Dankzij een goede voorbereiding kunnen er een hoop kosten worden bespaard. Beschikt uw naaste over een wilsbeschikking waarin is aangegeven welke wensen er zijn, dan zorgen wij ervoor dat dit geregeld wordt.

Checklist voor een goed verzorgde crematie in Den Haag

Wanneer er geen wilsbeschikking is opgesteld kunt u gebruik maken van onze checklist. In deze checklist staan alle zaken waar u aan dient te denken, zoals de muziekkeuze tijdens de dienst en of er een gelegenheid tot condoleren is. Voor €2790,- verzorgen wij een complete crematie. Dit is een standaard crematie in een crematorium naar keuze, waarbij alleen de hoogst nodige diensten inbegrepen zijn:

– Bespreken van de crematie (bij u thuis, in het ziekenhuis of verzorgingshuis);
– Verzorging van de overledene;
– Eikenprint gefineerde uitvaartkist;
– Overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar het uitvaartcentrum;
– Gebruik van de koelruimte van het rouwcentrum gedurende 5 dagen;
– Aangifte van overlijden in gemeente van overlijden;
– Rouwauto op de dag van de crematie;
– Condoleanceregister;
– Cremeren in een crematorium naar keuze, inclusief gebruik van aula en condoleanceruimte.

Uitbreiden van de crematie in Den Haag

Hoewel het standaard crematiepakket zeer compleet is, kunnen wij ons voorstellen dat u de crematie in Den Haag wilt uitbreiden. Uiteraard wordt ook hierbij rekening gehouden met uw budget. De aanvullende diensten zijn los bij te boeken. U hoeft dus niet een heel pakket te betalen, maar alleen de diensten die u kiest.
– Het regelen van de crematie buiten kantooruren;
– Bij overlijden in een ziekenhuis worden de mortuariumkosten van het ziekenhuis in rekening gebracht;
– Overbrengen van de overledene buiten kantooruren;
– Familie-/rouwbezoek;
– Rouwkaarten;
– De uitvaart op een zaterdag;
– Extra tijd voor het gebruik van de aula of condoleanceruimte van het crematorium;
– Consumpties voor en/of na de uitvaartdienst (bijvoorbeeld koffie met cake, of een borrel met bittergarnituur).

Op het standaard crematiepakket van Basic Uitvaartzorg zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De crematie wordt geregeld tijdens kantooruren. Het tijdschema van de crematie in Den Haag wordt bepaald door Basic Uitvaartzorg. De nota moet uiterlijk 1 dag voor de uitvaart voldaan zijn, dit kan door contante betaling of via een bijschrijving op de bankrekening van Basic Uitvaartzorg. Polissen waarop vooraf garantie te verkrijgen is over de hoogte van de uitkering, kunnen gebruikt worden als betaalmiddel.

Contact

Wij verzorgen een goedkope crematie in Den Haag, zodat u niet onnodig veel geld kwijt bent aan een mooie uitvaart voor uw naaste. Geef de zorg voor een goed verzorgde uitvaart uit handen. U kunt ons bereiken op 085 – 0662362.