Crematie

Kosten crematie

Een crematie kost vaak onnodig veel geld. Met het standaard crematiepakket van Basic Uitvaartzorg wordt uw dierbare gecremeerd zonder een overdreven hoge rekening. Wat kost een crematie?

Voor 2790,- euro regelen wij een standaard crematie in een crematorium naar keuze, waarbij alleen de onderstaande, hoogst nodige diensten inbegrepen zijn:

– Bespreken van de crematie (bij u thuis, in het ziekenhuis of verzorgingshuis);
– Verzorging van de overledene;
– Eikenprint gefineerde doodskist;
– Overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar het uitvaartcentrum;
– Gebruik van de koelruimte van het rouwcentrum gedurende 5 dagen;
– Aangifte van overlijden in gemeente van overlijden;
– Rouwauto op de dag van de crematie;
– Condoleanceregister;
– Cremeren in een crematorium (Hofwijk), inclusief gebruik van aula en condoleanceruimte. Een ander crematorium is ook mogelijk, maar met meerprijs. 

Crematie uitbreiden

Hoewel het standaard crematiepakket zeer compleet is, kunnen wij ons voorstellen dat u de crematie wil uitbreiden. Uiteraard wordt ook hierbij rekening gehouden met uw budget. De aanvullende diensten zijn los bij te boeken. U hoeft dus niet een heel pakket te betalen, maar alleen de diensten die u kiest.

Eventuele extra bij te boeken diensten:

– Het regelen van de crematie buiten kantooruren;
– Bij overlijden in een ziekenhuis worden de mortuariumkosten van het ziekenhuis in rekening gebracht;
– Overbrengen van de overledene buiten kantooruren;
– Familie-/rouwbezoek;
– Rouwkaarten;
– De uitvaart op een zaterdag;
– Extra tijd voor het gebruik van de aula of condoleanceruimte van het crematorium;
– Consumpties voor en/of na de uitvaartdienst (bijvoorbeeld koffie met cake, of een borrel met bittergarnituur).

Op het standaard crematiepakket van Basic Uitvaartzorg zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Wij regelen de crematie tijdens kantooruren;
Het tijdschema van de crematie wordt bepaald door Basic Uitvaartzorg;
De nota moet uiterlijk 1 dag voor de uitvaart voldaan zijn. Dit kan door contante betaling of via een bijschrijving op de bankrekening van Basic Uitvaartzorg. Polissen waarop vooraf garantie te verkrijgen is over de hoogte van de uitkering, kunnen gebruikt worden als betaalmiddel.