Begrafenis

Kosten begrafenis

Een goedkope begrafenis hoeft geen onverzorgde begrafenis te zijn. Bij Basic Uitvaartzorg werken we met een zeer compleet maar uiterst voordelig begrafenispakket. Wat kost een begrafenis?

Voor 2720,- euro wordt de overledene op waardige wijze ter aarde besteld. Het gaat hierbij om een standaard begrafenis waarbij alleen de onderstaande, hoogst nodige diensten geregeld zijn:

– Bespreken van de begrafenis (bij u thuis, in het ziekenhuis of verzorgingshuis);
– Verzorging van de overledene;
– Eikenprint gefineerde doodskist;
– Overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar het uitvaartcentrum;
– Gebruik van de koelruimte van het rouwcentrum gedurende 5 dagen;
– Aangifte van overlijden in gemeente van overlijden;
– Rouwauto op de dag van de uitvaart;
– Condoleanceregister;
– Begraven in een algemeen graf, inclusief gebruik van aula en condoleanceruimte. 

Begrafenis uitbreiden

Zoals u ziet is het standaard begrafenispakket zeer compleet. We kunnen ons echter ook voorstellen dat u de begrafenis uit wil breiden, maar dat uw budget daarvoor beperkt is. In dat geval kunt u de onderstaande aanvullende diensten bijboeken. Het gaat dan om losse diensten, en dus niet om een heel pakket. U betaalt alleen de diensten waar u gebruik van maakt.

Eventuele extra bij te boeken diensten:

– Het regelen van de uitvaart buiten kantooruren;
– Bij overlijden in een ziekenhuis worden de mortuariumkosten van het ziekenhuis in rekening gebracht;
– Overbrengen van de overledene buiten kantooruren;
– Familie-/rouwbezoek;
– Rouwkaarten;
– De uitvaartplechtigheid op een zaterdag;
– Extra tijd voor het gebruik van de aula of condoleanceruimte;
– Consumpties voor en/of na de uitvaartdienst (bijvoorbeeld koffie met cake, of een borrel met bittergarnituur).

Op het standaard begrafenispakket van Basic-Uitvaartzorg zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Wij regelen de begrafenis tijdens kantooruren;
Het tijdschema van de begrafenis wordt bepaald door Basic-Uitvaartzorg;
De nota moet uiterlijk 1 dag voor de uitvaart voldaan zijn. Dit kan door contante betaling of via een bijschrijving op de bankrekening van Basic-Uitvaartzorg. Polissen waarop vooraf garantie te verkrijgen is over de hoogte van de uitkering, kunnen gebruikt worden als betaalmiddel.